Zajištění dýchacích cest

AT Kelly Torzo

260-00001 AT Kelly Torzo

Torzo dospělého pacienta s hlavou určené k nácviku centrálního žilního přístupu, zajištění dýchacích cest a dekomprese hrudníku.
Nácvik technik zajištění dýchacích cest, intubace (orální a nazální).
Zavádění kanyly do orofaryngeálních a nazofaryngeálních dýchacích cest.
Manuálně generovaný tep krční tepny.
Poslechové vyšetření břicha pro ověření správného umístění.
Nácvik Heimlichova manévru.
Nepřímá srdeční masáž.

Pneumothorax Trainer

260-05001 Pneumothorax Trainer

Simulátor k provádění pneumotoraxu s oboustrannými vstupy tenzního pneumotoraxu a punkce pleurální dutiny v každém podpaží a v podklíčkové oblasti.
Nácvik Heimlichova manévru.
Oboustranná místa ve střední axilární a podklíčkové oblasti pro provádění dekomprese.

Cricoid Stick Trainer

261-01001 Cricoid Stick Trainer

Model hlavy dospělého pacienta určená k praktickému nácviku krikotyreotomie.
Jehlovou a chirurgickou krikotyreotomii lze nacvičovat na tomto modelu, který má výměnné tuhé nebo měkké průdušnice.

Neonatal Intubation Trainer

250-00101 Neonatal Intubation Trainer

Hlava novorozence určená pro nácvik zajištění dýchacích cest.
Intubace (orání a nazální).
Ventilaci pomocí masky s ventilem a vakem.

Pediatric Intubation Trainer

255-00001 Pediatric Intubation Trainer

Torzo dítěte pro výuku zajištění dýchacích cest.
Zavádění kanyly do orofaryngeálních a nazofaryngeálních dýchacích cest.
Zavádění a zajištění endotracheální rourky.
Ventilaci pomocí masky s ventilem a vakem (BVM).
Odsávání průdušnice.
Manuálně generovaný tep krční tepny.
Nácvik masáže hrudníku.

 

Infant Airway Management Trainer

250-00250 Infant Airway Management Trainer

Hlava tříměsíčního kojence určená pro nácvik zajištění dýchacích cest.
Nácvik orální a nazální intubace.
Nácvik použití laryngeální masky (LMA).
Lze provádět nácvik ventilace pomocí masky s ventilem a vakem.
Lze provádět Sellickův manévr
Nafukování žaludku.

Laerdal Airway Management Trainer

25000033 Laerdal Airway Management Trainer

Hlava dospělé osoby určená pro nácvik zajištění dýchacích cest
Je určen k procvičování různých technik intubace, ventilace a odsávání.
Nácvik orální a nazální intubace.
Nácvik použití laryngeální masky (LMA) a rourky Combitube®.
Realistické anatomické rysy umožňují demonstrovat Sellickův a laryngospazmus.
Lze provádět nácvik ventilace pomocí masky s ventilem a vakem.
Lze simulovat nafukování žaludku a zvracení.
Umožňuje poslech dechových ozev.

Deluxe Difficult Airway Trainer

261-10001 Deluxe Difficult Airway Trainer

Torzo dospělého pacienta pro výuku zajištění dýchacích cest s možností simulace obstrukce.
Manuálně nafukovatelný jazyk pro simulaci zablokovaných dýchacích cest nebo otoku jazyka.
Zavádění kanyly do orofaryngeálních a nazofaryngeálních dýchacích cest.
Endotracheální intubace a intubace pravé dýchací cesty.
Jehlová a chirurgická krikotyreotomie.
Retrográdní intubace.
Perkutánní transtracheální proudová ventilace.
Ventilaci pomocí masky s ventilem a vakem.
Odsávání průdušnice.

Choking Charlie

102-00001 Choking Charlie

Torzo dospělé osoby sloužící k nácviku Heimlichova manévru při odstraňování cizího tělesa v dýchacích cestách.