Novorozenecké

Baby Stap

375-34001 Baby Stap

Figurína novorozence určená k praktickému nácviku lumbální punkce.
Možná poloha vleže nebo vzpřímená poloha.
Realistická výměnná páteř s míchou nabízející možnost pohmatového vyšetření pro určení správného místa napíchnutí.
Lze vstřikovat kapaliny.

Baby Hippy

375-35001 Baby Hippy

Dolní torzo novorozence ženského pohlaví s končetinami pro výuku diagnostiky dislokace kyčlí.
Diagnostikování jak kongenitální luxace kyčle, tak vykloubení kyčle.
Luxace levé kyčle pro nácvik diagnostikování Ortolaniho příznaku.
Volná pravá kyčel pro provádění Barlowova manévru.

Baby Arti

375-32001 Baby Arti

Pravá ruka novorozence pro nácvik punkce art. Radialis.
Místo pro perkutánní punkci radiální artérie.
Mechanický generátor tepu v radiální artérii provádí realistickou simulaci arteriálního tlaku.
Artérii lze naplnit umělou krví.

Baby Ivy

375-30001 Baby Ivy

Model hlavy novorozence pro výuku periferního žilního systému.
Zavádění nitrožilního katétru do periferního venózního systému pro podávání kapalin a medikace.
Plnitelné vény simulují realistický výtok krve pro ověření správného umístění.
Údržba a zajištění katétru.

Baby Umbi

250-00501 Baby Umbi

Figurína novorozence ženského pohlaví k nácviku katetrizace pupečníku.
Pupeční pahýl pro reálnou katetrizaci.
Dvě artérie a véna v pupečním pahýlu umožňují provádět následující úkony:
• katetrizace spodní  a horní umbilikální artérie
• katetrizace umbilikální vény

Nita Newborne

VT-1800 Nita Newborne

Figurína pro nácvik intravenosního přístupu.
Figurína novorozence ženského pohlaví o hmotnosti 1800 gramů a délce 40 centimetrů pro nácvik postupů vaskulárního přístupu.
Nosní a ústní otvory umožňují zavádět nazální kanyly, endotracheální rourky a vyživovací sondy (není určena k nácviku intubačních technik!)
Standardní venepunkce v různých místech usnadňuje odběr krve, infuzi kapalin a heparinizaci.
Přístupné cévy v obou pažích: vena mediana, vena basilica a vena cephalica.
Povrchní a podkolenní cévy v pravé dolní končetině.
Externí krční a spánkové cévy.
Zavedení centrálního žilního katétru.
Zavádění PICC linky.
Umbilikální katetrizace.