Kardio/TK

Blood Pressure Training Arm

375-40501 Blood Pressure Training Arm

Dospělá paže pro nácvik správného postupu při neinvazivním měření krevního tlaku.
Hmatný předloketní tep.
Simulátor krevního tlaku s pokyny na LCD displeji.
Lze programovat systolický a diastolický tlak, srdeční frekvenci a poslechovou mezeru.

Lead Task Trainer

260-20001 12-Lead Task Trainer

Torzo dospělého pacienta pro nácvik snímání dvanáctisvodového EKG záznamu.
Zavádění kanyly do orofaryngeálních a nazofaryngeálních dýchacích cest.
Manuálně generovaný tep krční tepny.
Poslechové vyšetření břicha pro ověření správného umístění.
Nácvik Heimlichova manévru a nepřímé srdeční masáže.
Místa připojení čtyř končetinových svodů a hrudních svodů V1 až V6.
Defibrilace pomocí hands-free kabelů nebo přikládacích elektrod.
Stimulace s volbou odezvy nebo neúspěšné stimulace.

 

VitalSim Arrythmia Trainer

200-20250 VitalSim Arrythmia Trainer

Simulátor EKG signálů ve spojení s VitalSim (prodává se samostatně).
Zobrazuje 1 400 různých EKG rytmů pro rozpoznávání ze 3–4 svodů pomocí standardního klinického monitoru.
Proměnná srdeční frekvence, rytmus, anomálie.
Programovatelné čekací rytmy.
Programovatelné algoritmy uspořádané dle scénářů a kontrolovatelné instruktorem.

VitalSim Blood Pressure Trainer

375-42050 VitalSim Blood Pressure Trainer

Ženská paže pro nácvik měření krevního tlaku neinvazivně.
Korotkovovy ozvy synchronizované s tepy.
Možnost samostatného nastavení systolického a diastolického tlaku.
Systolický tlak 0–300 mmHg, diastolický tlak 0–300 mmHg.
Zapnutí/vypnutí poslechové mezery.
Funkce kalibrace k nastavení snímače tlaku a ukazatele tlaku.
Tepy pouze při pohmatovém vyšetření.
Použití se simulátorem vitálních funkcí VitalSim™ (prodává se samostatně).