Intravaskulární přístup

Male Multi-Venous IV Training Arm Kit

270-00001 Male Multi-Venous IV Training Arm Kit

Mužská paže pro nácvik intravenosního přístupu.
Venepunkci lze provádět v předloketní jamce nebo na hřbetě ruky.
Otáčení v místě deltoidu pro snazší přístup.
Přístupné cévy: vena mediana, vena basilica a vena cephalica.
Hmatné cévy umožňují provést výběr místa a přípravu.
Cévy s možností zavádění infuzí umožňují nacvičovat periferní terapii pomocí nitrožilních bolusů nebo injekční stříkačky.

Female Multi-Venous IV Training Arm Kit

375-50001 Female Multi-Venous IV Training Arm Kit

Ženská paže pro nácvik intravenosního přístupu.
Venepunkci lze provádět v předloketní jamce nebo na hřbetě ruky.
Otáčení v místě deltoidu pro snazší přístup.
Přístupné cévy: vena mediana, vena basilica a vena cephalica.
Hmatné cévy umožňují provést výběr místa a přípravu.
Cévy s možností zavádění infuzí umožňují nacvičovat periferní terapii pomocí nitrožilních bolusů nebo injekční stříkačky.

Pediatric Multi-Venous IV Training Arm Kit

375-70001 Pediatric Multi-Venous IV Training Arm Kit

Dětská paže pro nácvik intravenosního přístupu.
Venepunkci lze provádět v předloketní jamce nebo na hřbetě ruky.
Přístupné cévy: vena mediana, vena basilica a vena cephalica.
Hmatné cévy umožňují provést výběr místa a přípravu.
Cévy s možností zavádění infuzí umožňují nacvičovat periferní terapii pomocí nitrožilních bolusů nebo injekční stříkačky.

 

Arterial Arm Stick Kit

375-80001 Arterial Arm Stick Kit

Mužská paže pro nácvik arteriální punkce (a.radialis, a.brachialis).
Možnost simulace umístění ruky při provádění Allenova testu.
Ohebné zápěstí umožňuje provést správné umístění.
Arteriální puls lze generovat manuálně.
Lze provádět pohmatové vyšetření artérie.
Artérie s možností zavedení nitrožilní infuze.
Natlakování systému nabízí možnost zpětného toku krve do injekční stříkačky.
Vypouštěcí zátka v deltoidu paže.

Laerdal IV Torso

090019 Laerdal IV Torso

Torzo dospělého pacienta k nácviku nitrožilního přístupu.
Oblasti pro nitrožilní přístup jsou simulovány měkkými výplněmi. Výplně jsou předem naplněny umělou krví.
Torzo umožňuje nacvičovat nitrožilní přístup v následujícím rozsahu:
• vnější krční žíla
• vnitřní krční žíla prostřednictvím předního, centrálního a zadního přístupu
• podklíčková žíla
• femorální žíla
Balónek pro simulaci tepu umožňuje instruktorovi simulovat hmatný tep v artériích figuríny.
Do modelu lze zavádět dlouhé katétry.
Krční a femorální výplně jsou výměnné.

Chester Chest

VT-2400 Chester Chest

Hrudník s pravou paží pro výuku zavádění, odstraňování a péči o dlouhodobě používané žilní přístupy.
Paže se vyznačuje vyšším stupněm otáčení a prodloužení a nabízí stejný pocit, jako u pacienta, kdy provádíte zavádění katétru PICC nebo jiných katétrů na požadovaná místa.
Tuto paži lze také použít pro nácvik čištění, aplikace obvazů a zajišťovacích pomůcek, infuzi kapalin a vyjímání katetrů.
Chester Chest™ lze používat buď ve svislé, nebo vodorovné poloze.

Peter PICC Line

VT-600 Peter PICC Line

Hrudník s pravou paží pro výuku zavádění, odstraňování a péči o periferně zaváděný žilní přístup.
Slouží k nácviku zavádění, péče a vyjímání periferně zavedeného centrálního katétru (PICC).
Model je proveden v poloze na zádech, paže pod úhlem 90 stupňů k tělu.
Pohyblivá brada simuluje zablokování krční žíly.
Anatomicky správné cévy: vena mediana, vena basilica a vena cephalica, krční žíla, podklíčková tepna a horní dutá žíla.

Femoral Access Trainer

262-00001 Femoral Access Trainer

Dolní torzo dospělého pacienta pro nácvik postupů žilního a tepenného femorálního přístupu.
Stydká spona.
Tříselné vazivo.
Přední horní kyčelní trn.
Manuálně generovaný arteriální tep.
Zpětný tok krve z venózního a arteriálního systému.