Novorozenci

SimNewB Advanced

225-00033 SimNewB Advanced

Interaktivní neonatální simulátor pro potřeby výuky péče o novorozence bezprostředně po porodu nebo na jednotce intenzivní péče
Simulátor věrně představuje právě narozenou holčičku měřící 53 cm a vážící 3,2 kg.
Pupeční pahýl s věrným pulzem lze posuzovat, odstřihávat a katetrizovat
Simulátor SimNewB má intraoseální přístup v obou dolních končetinách
Dýchací cesty byly navrženy tak, aby umožnily provádět školení ve všech aspektech péče o novorozence včetně použití přístrojů generujících přetlak v dýchacích cestách a zavádění endotracheálních kanyl a laryngeálních masek.
Punkce pleurální dutiny pomocí jehly:
Zavádění endotracheální  kanyly, zavádění laryngeální masky, nazogastrické sondy
Sellickův manévr
Intubace pravé dýchací cesty, odsávání
Oboustranné a jednostranné zvedání a klesání hrudníku při mechanické ventilaci
Vydechování CO2
Normální a abnormální dechové ozvy
Měření saturace kyslíkem (rozšířená verze)
Přednastavení EKG s frekvencemi v rozsahu 10–300 tepů/min.
Monitorování EKG pomocí 3svodového monitoru
Srdeční ozvy
Umbilikální a brachiální tep
Manuální měření krevního tlaku poslechem na základě Korotkovových ozev
Pneumotorax
Hlasové ozvy: namáhavé dýchání (grunting), pláč, škytání a další
Plicní ozvy: normální dýchání, stridor, poslechový nález při pneumonii a další
Srdeční ozvy: normální, diastolické šelesty, systolické šelesty a další
Vyměnitelné zornice s normálními, dutými a zúženými zorničkami
Pohyb všech čtyř končetin: malátný, zdravý, spontánní pohyb a záchvat
Volitelné příslušenství:
Kompresor nebo regulátor pro připojení na centrální rozvod vzduchu
Moduly vrozených vad
Vysoce konfigurovatelný pacientský monitor, simulace několika parametrů včetně: srdeční frekvence, EKG, SPO2, NIBP,  ETCO2