Dospělý pacient

SimMan 3G

212-00050 SimMan 3G

Celotělový simulátor s bezdrátovým ovládáním a pacientským simulovaným monitorem.
Tento pacientský simulátor umožňuje provádět úplný a nepřetržitý zdravotnický scénář počínaje zraněním pacienta, v kterémkoli místě, dále péčí o pacienta během přepravy a konče péčí o pacienta v nemocnici.
Bezdrátová a absolutně autonomní simulace není omezována umístěním simulátoru. Pacientský simulátor SimMan 3G, navržený pomocí špičkové technologie, nabízí mnoho simulačních možností pro různá umístění a mobilitu. Tento simulátor nabízí snadné programování a použití při přepravě. Všechny aspekty zdravotnického školení lze nyní provádět současně a pro zvyšování způsobilosti studentů lze na každý scénář aplikovat různé stupně obtížnosti. Pacientský simulátor SimMan 3G je kompatibilní s video systémem (AVS) společnosti Laerdal, který nabízí souhrnnou podporu pro rozbor situací poskytující odezvu o kvalitě a umožňující účinnou výuku.

SimMan Essential

213-01033 SimMan Essential

Pacientský simulátor k výuce týmové spolupráce profesionálních zdravotnických pracovníků při řešení kritických situací

ALS Simulator

205-05050 ALS Simulator

Pacientský simulátor zaměřený především na přednemocniční péči je řízen pomocí jednotky VitalSim a dálkového ovladače.
Simulátor pro výuku rozšířené resuscitace (ALS) je plně funkčním simulátorem pro nácvik akutní péče a vyznačuje se spontánním dýcháním, ovládáním dýchacích cest, hlasovými ozvami, EKG a mnoha jinými klinickými funkcemi.
Simulátor pro výuku rozšířené resuscitace (ALS) je dostupný ve dvou verzích:
• standardní verze – ovládání pacientského simulátoru z jednotky VitalSim a ručního dálkového ovladače.
• rozšířená verze – rozšířený počítačový software umožňující provádět videozáznam a rozbor situací a je založen na osvědčeném softwaru simulátoru SimMan. Ovládání pacientského simulátoru z laptopu nebo stolního počítače.

Resusci Anne Simulator

150-00033 Resusci Anne Simulator

Simulátor pro výuku kardiopulmonální resuscitace včetně defibrilace s možností IV přístupu, neinvazivního měření TK a dalších funkcí.
Simulátor Resusci Anne nabízí pro základní výuku klíčové simulační funkce včetně vysoce kvalitních dýchacích cest, spontánního dýchání, EKG, živé defibrilace, nitrožilní aplikace, krevního tlaku a hlasových, plicních a srdečních ozev.
Anatomicky realistické tělo a dýchací cesty umožňují provádět simulaci léčby pacienta včetně základní manipulace s dýchacími cestami, posuzování základních vitálních funkcí a KPR.
Bezdrátové provedení umožňuje provádět úplné dálkové ovládání vitálních funkcí, hlasového výstupu a dýchání a funkcí dýchacích cest simulátoru, aniž by byly zapotřebí externí vodiče, hadičky nebo přípojky pro stlačený vzduch.