Dětský pacient

SimJunior

233-00033 SimJunior

Dětský simulátor, představující dítě ve věku 5-7 let, určený pro výuku poskytování zdravotnické péče a získávání potřebných zručností a dovedností při péči o dětského pacienta a při řešení komplikovaných nebo život ohrožujících situací
Realisticky provedené dýchací cesty, možnost intubace, volitelný otok jazyka
Poslech srdce, plic a břicha
Reálná defibrilace a kardiostimulace
Rozsáhlá knihovna EKG křivek
Možnost připojení EKG monitoru
Pohyb hrudníku při dýchání
Nastavitelné dýchací komplikace
Výměnné zorničky
Hmatný pulz (a. carotis, a.radialis, a.brachialis)
Intenzita pulzu závislá na TK
Křeče
IV přístup pravá paže a ruka
IO přístup ( tibia )

 

SimBaby

245-05050 SimBaby

Celotělový pacientský simulátor pro pediatrické účely
Realistické dýchací cesty umožňují nacvičovat všechny aspekty péče zahrnující dýchací cesty novorozence včetně přetlakové ventilace, používání laryngeální masky (LMA) a provádění endotracheální intubace,  edém jazyka, hltanový edém a laryngospazmus.
Paže s nitrožilním přístupem a nohy s nitrožilním a intraoseálním přístupem umožňují nacvičovat provádění periferní nitrožilní a intraoseální terapie.
Simulátor lze používat pro živou defibrilaci, stimulaci a synchronizovanou kardioverzi.
Otevření dýchacích cest pomocí naklánění hlavy, zvednutí brady a manipulace s čelistí
Orofaryngeální a nazofaryngeální dýchací cesty
Ventilaci pomocí masky s ventilem a vakem (BVM).
Orotracheální a nazotracheální intubace
Sellickův manévr
Zavádění laryngeální masky (LMA) a nazogastrické sondy
Intubace endotracheální rourkou, při použití fibroskopu
Intubace pravé dýchací cesty
Spontánní dýchání s proměnnou frekvencí, hloubkou a nepravidelností
Vydechování CO2
Normální a abnormální dechové ozvy – oboustranné
Plicní ozvy: normální, nezřetelné nakřáplé zvuky, zřetelné nakřáplé zvuky, stridor, sípot a chrapot
Měření saturace kyslíkem
Kolísavé dýchání, zkrácení, Pneumotorax
Jednostranná punkce hrudní dutiny jehlou ve střední klavikulární čáře, jednostranné zavádění hrudní rourky
Extenzivní knihovna EKG s frekvencemi v rozsahu 20–360
Srdeční ozvy: normální, systolický šelest, holosystolický šelest, diastolický šelest, nepřetržitý šelest a cválavý rytmus
Manuální měření krevního tlaku poslechem na základě Korotkovových ozev
Tepy: jednostranný radiální a brachiální tep a oboustranné femorální tepy synchronizované s EKG
Intenzita pulzu měnící se v závislosti na krevním tlaku
Zobrazení srdečních rytmů prostřednictvím 3svodového monitorování EKG
Zobrazení 12svodového dynamického EKG
Venózní přístup: předloketní jamka, hřbet ruky a dlouhá povrchní žíla
Intraoseální (IO) zavádění – oboustranné
Hlasové ozvy: pláč, ozvy vyjadřující spokojenost, kašel a škytání
Vysoce konfigurovatelný pacientský monitor
Simulace několika parametrů včetně: EKG, SpO2, CO2, ABP, CVP, PAP, NIBP, TOF a dalších
Doteková obrazovka, víceúrovňový alarm, vzdálená komunikace PDA pomocí softwaru prostřednictvím Bluetooth