Rozšířená neodkladná resuscitace

ALS Baby

080031 ALS Baby

Figurína tříměsíčního dítěte pro pokročilý výcvik resuscitace včetně zajištění dýchacích cest, IV přístup, EKG simulátor
Realistická anatomie dýchacích cest s jazykem, ústní část hltanu, hrtanovou příklopkou, hrtanem, hlasivkami a tracheou.
Nácvik ventilace pomocí masky s ventilem a vakem, orání a nazální intubace a použití laryngeální masky (LMA).
3svodové monitorování EKG pomocí 4 konektorů.
Lze používat s volitelným simulátorem srdečního rytmu HeartSim® 200.
Intraoseální přístup
Lze provádět Sellickův manévr
Kompatibilní se simulátorem srdečního rytmu HeartSim® 4000 (tento simulátor musí být zakoupen samostatně).

MegaCode Kid

231-05050 MegaCode Kid

Celotělová figurína dítěte pro výcvik poskytování profesionální neodkladné péče především v přednemocniční péči
Realistické dýchací cesty, nabízí 1 400+ rytmů EKG, funkce defibrilace a stimulace, umožňuje nitrožilně podávat léky a nabízí intraoseální přístup.
Umožňuje provádět poslech normálních a abnormálních srdečních, dechových a střevních ozev.
Předprogramované a instruktorem řízené scénáře pomáhají provádět standardní výuku.
Lze použít moduly se zraněními rozšiřujícími výukový scénář o úrazová zranění a zranění zaviněná zneužitím dítěte.

MegaCode Kelly

200-05050 MegaCode Kelly

Celotělová figurína dospělého pro výcvik poskytování profesionální neodkladné péče především mimo zdravotnická zařízení
Dýchací cesty umožňují zavádět standardní pomůcky pro ventilaci a také používat laryngeální masku (LMA) a rourku Combitube.
1 400+ srdečních rytmů se synchronizovanými pulzy umožňují  provádět interpretaci a zásahy pomocí defibrilace, stimulace a podávání léků.
Možnost použití klinických monitorů, defibrilátorů a externích kardiostimulátorů pro nácvik reálných zásahů.
Na paži lze nastavovat systolický a diastolický tlak, poslechovou mezeru a hlasitost.
Simulátor umožňuje vyhodnocovat srdeční, dechové a střevní ozvy.
Možnost vyhodnocení stavu zorniček při použití normálních, zúžených a rozšířených zorniček (výměnné zorničky)
Nitrožilní podávání léků za použití paže s nitrožilním přístupem.
Nitrohrudní zavádění kanyly lze nacvičovat v levé střední axilární oblasti, ve 4. a 5. mezižebří.
Systém VitalSim umožňuje rozšířit funkce včetně tvorby, editování a spouštění scénářů.
Volitelné příslušenství, jako například moduly NBC (nukleární, biologický a chemický), zranění a ošetření krvácející rány

RA Advanced SkillTrainer

151-00033 RA Advanced SkillTrainer

Figurína dospělé osoby v celotělovém provedení určená k výuce rozšířené KPR s možností připojení Systemu PC SkillReporting
Anatomicky přesné dýchací cesty umožňují provádět realistický nácvik zajištění dýchacích cest – zavádění kanyly do orofaryngeálních a nazofaryngeálních dýchacích cest, ventilace pomocí masky s ventilem a vakem, laryngeální masky (LMA), rourky Combitube®, laryngeální rourky (LTA).
Paže s nitrožilním přístupem umožňuje procvičovat venepunkci a zavádění infuze.
Je možné sledovat průběh EKG.
Automaticky generované tepy krční tepny jsou synchronizovány s EKG a umožňují provádět kontrolu tepu.
Ovladač umožňuje instruktorovi provádět dálkové ovládání a zásahy během školení.
Kompatibilita počítačového softwaru PC SkillReporting zajišťuje během výuky reálnou odezvu o provádění kardiopulmonální resuscitace. Po rozboru situací lze také vytisknout souhrnnou zprávu o výuce.