Péče o novorozence

Newborne Anne

220-25050 Newborne Anne

Figurína novorozence pro výuku resuscitace s možností katetrizace pupečníku, intubace a IO přístupu.
Figurína přesně odpovídá donošenému (40. týden těhot.) novorozenci ženského pohlaví, měří 53 centimetrů a váží 3,2 kilogramu.
Dýchací cesty mj. umožňují  použití přístrojů generujících přetlak v dýchacích cestách a zavádění endotracheálních kanyl a laryngeálních masek.
Obsahuje funkci dekomprese při pneumotoraxu prostřednictvím punkce pomocí jehly.
Pupeční pahýl s manuálně generovaným tepem lze posuzovat, odstřihávat a katetrizovat při potřebě nitrožilního přístupu.
Intraoseální přístup na obou dolních končetinách.