Nemocniční péče

Nursing Baby

365-05050 Nursing Baby

Celotělová figurína kojence pro výuku nemocniční péče
Výuka zahrnuje poslech ozev,  zavádění nitrožilní infuze, posuzování fontanel, katetrizaci močových cest a celkovou péči o dětského pacienta.
Hlava s anatomickými rysy, průdušnicí a jícnem společně se simulovanými plícemi a žaludkem umožňují procvičovat provádění různých postupů, např. nazogastrické, orogastrické, tracheální a odsávání.
Lze provádět nácvik nitrosvalových injekcí do deltoidu (oboustranně), stehna (oboustranně).
Ohebná paže a noha s nitrožilním přístupem umožňují nacvičovat zavádění kanyly do cévy, podávání léků, péči o pacienta a manipulaci s ním.
Podávání léků a kapalin pomocí intraoseálního přístupu
Otvor pro gastrostomickou rourku k provádění péče a výživy.
Poslech normálních a abnormálních srdečních, dechových a střevních ozev.
Výměnné genitálie umožňují provádět katetrizaci močových cest s návratem kapalin, simulací rektální teploty a zavádění čípků.
Předprogramované scénáře pomáhají lektorům provádět standardizovanou výuku.

Nursing Kid

350-05050 Nursing Kid

Celotělová figurína šestiletého dítěte pro výuku nemocniční péče
Hlava s anatomickými rysy, průdušnicí a jícnem společně se simulovanými plícemi a žaludkem umožňují procvičovat provádění různých postupů zajištění dýchacích cest, např. odsávání, zavádění endotracheálních rourek a péče o ně atd.
Poslech a diagnostika normálních a abnormálních srdečních, dechových a střevních ozev.
Nácvik nitrosvalových injekcí do deltoidu (oboustranně), stehna (oboustranně) a hýždě.
Ohebná paže s nitrožilním přístupem umožňuje  zavádění kanyly do cévy, podávání léků, péči o pacienta a manipulaci s ní.
Předprogramované a instruktorem řízené scénáře pomáhají provádět standardní výuku.
Pro používání figuríny Nursing Kid s funkcí VitalSim™ se vyžaduje jednotka VitalSim™. Prodává se samostatně.

Nursing Anne

325-05050 Nursing Anne

Celotělová figurína ženy pro výuku nemocniční péče s možností výuky péče pooperační a poporodní
Hlava s anatomickými rysy, průdušnicí a jícnem společně se simulovanými plícemi a žaludkem umožňují procvičovat provádění různých postupů
Normální a abnormální srdeční, dechové a střevní ozvy a srdeční ozvy plodu pro nácvik poslechového vyšetření.
1 400+ různých rytmů pro interpretaci EKG pomocí standardních klinických monitorů.
Na paži lze nastavovat systolický a diastolický tlak, poslechovou mezeru a hlasitost,  nitrožilní přístup k zavádění kanyly do cévy a podávání léků
Nácvik výpočtů dávek léků a jejich podávání nitrosvalovými injekcemi za použití deltoidní, gluteální, ventrogluteální nebo stehenní výplně.
Systém VitalSim umožňuje vytvářet, editovat a provádět scénáře.
Možnost použití volitelných modulů pro vyšetření prsů, nácvik péče o pacientku po chirurgickém odnětí prsu, nácvik masáže děložního fundu, posuzování a ošetření zranění a chirurgických řezů

Nursing Kelly

300-05050 Nursing Kelly

Celotělová figurína muže pro výuku nemocniční péče s možností výuky péče pooperační
Hlava s anatomickými rysy, průdušnicí a jícnem, se simulovanými plícemi a žaludkem umožňuje provádět nácvik mnoha postupů:
• Zvlhčení oka a ucha (simulováno)
• Aplikace/vkapávání léků do oka, ucha a nosu včetně nosní výplně
• Péče o ústa a chrup
• Intubace a odsávání orofaryngeálních a nazofaryngeálních dýchacích cest
• Zavedení a upevnění endotracheálních rourek a péče o ně
• Tracheostomie a odsávání průdušnice
• Různé postupy podávání kyslíku
• Zavedení nazogastrické kanyly, péče o nemocného, podávání léků a vyjmutí kanyly
• Výplach žaludku a výživa žaludeční sondou
• Zavedení nazoenterální a ezofageální kanyly
• Manuálně generovaný tep krční tepny
• Nitrožilní přístup v podklíčkové oblasti, různé otvory pro zavádění kanyly do střev a hrudníku pro poskytování péče v určitém místě
Možnost nácviku nitrosvalových injekcí v oblasti deltoidu, dorzogluteální oblasti a na boční straně lýtka
Výměnné oboustranné pěnové vložky předloktí pro nácvik nitrožilní aplikace
Ohebná cvičná paže s nitrožilním přístupem, s výměnnou pokožkou a cévním systémem s možností zavádění infuzí umožňuje nacvičovat periferní nitrožilní terapii
Venepunkci lze provádět v předloketní jamce a na hřbetě ruky. Přístupné cévy: vena mediana, vena basilica a vena cephalica
Břišní deska s výměnnými otvory pro nácvik kolostomie, ileostomie a suprapubické cystotomie
Výměnné mužské a ženské genitálie s připojovacími ventily a nádržkami močových cest a tlustého střeva, lze provádět postupy výplachu střev pomocí kapaliny

Convalescent Kelly

302-00001 Convalescent Kelly

Figurína dospělého pacienta umožňující výuku KPR a základní péči o hospitalizovaného pacienta
Realistická ohebnost kloubů umožňuje nacvičovat základní úkony péče o pacienta včetně celého rozsahu pohybů, koupání a převozu pacienta. Anatomicky přesné rysy umožňují provádět realistický nácvik kardiopulmonální resuscitace, injekční podávání léků a katetrizaci močových cest, ortopedickou péči.
Hlava s anatomickými rysy umožňuje nacvičovat základní postupy péče, péče o chrup a různé způsoby podávání kyslíku.
Anatomicky správné rysy a realistické stlačování hrudníku / ventilace pro nácvik správných technik kPR a Heimlichova manévru
Lze nacvičovat podávání léků nitrosvalovými injekcemi za použití deltoidní, gluteální, ventrogluteální a stehenní výplně.
Výměnné mužské a ženské genitálie se zásobníky kapalin usnadňují katetrizaci močových cest a výplach střev s návratem kapaliny.
Nácvik technik ovazování ran, péče o chodidla a nasazování protiembolických punčoch.
Možnost doplnění Deluxe Difficult Airway Head