Nácvik KPR s defibrilací

AED Little Anne

2006033 AED Little Anne

Souprava pro výuku KPR včetně použití cvičného automatického defibrilátoru. Sada obsahuje cvičný defibrilátor, torzo dospělé osoby, dálkový ovladač a elektrody
Výjimečná funkce provedení simulátoru AED Trainer 2 je založena na tom, že provádění scénáře bude pokračovat pouze po správném umístění nalepovacích elektrod na hrudníku pacienta
Akustická odezva pomáhá dosáhnout správné hloubky stlačení hrudníku. Volitelná funkce „cvakátka“ signalizuje dosažení správné hloubky stlačení.

AED Resusci Anne

32008040 AED Resusci Anne

Celotělová figurína určená pro výuku KPR včetně použití automatického defibrilátoru s možností připojení modulů SkillGuide  nebo Skillreporter – poskytují okamžitou objektivní odezvu o trvání a objemu ventilace, hloubce stlačení a poloze rukou. Modul SkillReporter navíc umožňuje generovat souhrnné tištěné zprávy pro dokumentování výkonu studenta a provádění rozboru situací.
Simulace tepu krční tepny pro realistickou kontrolu tepu.
Hlasová odezva poskytovaná zařízením AED Trainer 2 bude pokračovat pouze po správném umístění nalepovacích elektrod.
Ovládání pomocí dálkového ovladače volitelného zařízení AED Trainer 2 umožňuje vybrat, pozastavit, obnovit a přeskočit prováděný scénář.

Resusci Anne CPR/D + EKG simulátor

32009033 Resusci Anne CPR/D + EKG simulátor

Souprava celotělová figurína, modul Micro Heart Sim s možností připojení modulu SkillReporter nebo systemu PC SkillReporting je určena k výuce KPR včetně defibrilace.
Automatická simulace tepu krční tepny synchronizovaná s EKG pro nácvik kontroly tepu.
Systém SkillReporter poskytuje okamžitou objektivní odezvu o trvání a objemu ventilace, hloubce stlačení a poloze rukou, a také umožňuje generovat souhrnné tištěné zprávy pro dokumentování výkonu studenta a provádění rozboru situací.
Modul Micro-Heartsim umožňuje vkládat srdeční rytmy do scénáře a také protokolovat kritické události, včetně volání o pomoc, kontrolovaného dýchání a příchodu pracovníka s defibrilátorem.
Snímatelná nebo opakovaně použitelná lícní část umožňuje, aby každý student měl vlastní lícní část pro nácvik dýchání z úst do úst. Použité lícní části lze po školení snadno čistit a dezinfikovat.

 

Resusci Anne Q CPR/D + EKG simulátor

199-05050 Resusci Anne Q CPR/D + EKG simulátor

Souprava pro nácvik KPR včetně defibrilace s možností sledování kvality resuscitace na defibrilátoru HeartStart MRx pomocí připojení modulu Q-CPR. EKG a odezva na defibrilační výboj je řízena modulem MicroHeart Sim
Výukový systém Resusci Anne Q-CPR/D umožňuje provádět výuku pomocí funkce Q-CPR defibrilátoru HeartStart MRx. Tento systém umožňuje provádět nácvik defibrilace, Q-CPR a manipulace s dýchacími cestami.
Hlava figuríny s dýchacími cestami je uzpůsobena pro provádění řízené ventilace za použití endotracheální rourky, laryngeální masky nebo masky s ventilem a vakem. Při použití volitelných speciálních končetin lze nacvičovat úkony první pomoci a vyprošťování.
Výukový modul Q-CPR poskytuje EKG a přijímá výboje defibrilátoru. Také poskytuje defibrilátoru HeartStart MRx údaje o ventilaci.
Odezva na EKG a výboje je řízena z modulu Micro-HeartSim.
Pomocí volitelné tiskárny SkillReporter nebo systému PC SkillReporting lze generovat souhrnnou dokumentaci.
Modul Micro-Heartsim umožňuje manuálně vkládat srdeční rytmy do scénáře a také protokolovat kritické události, včetně volání o pomoc, kontrolovaného dýchání a příchodu pracovníka s defibrilátorem.