Ochranné oděvy

Ochranné oděvy jsou vyráběny z různých materiálů pro použití v průmyslu, při likvidaci požárů a záchranářských pracích. Nabízejí ochranu, vysokou funkčnost a pohodlí. Všechny vyhovují EN normám. V nabídce jsou oblíbené a velmi používané protichemické oděvy, dvojdílné oděvy, zástěry, overaly, vodotěsné, plynotěsné a přetlakové oděvy. Je možné je doplnit kapucemi, adaptéry rukavic nebo chladícím systémem. Rovněž jednorázové ochranné oděvy s vysoce ochrannými vlastnostmi.

katalog ochranných oděvů ZDE