Projektové řízení

SAP All-in-one pro TUBAU a.s.

Projekt „Řízení implemantace informačního systéu SAP All-in-One ve společnosti TUBAU, a.s. (SK)“

www.tubau.sk

 


 

Marketing

Marketingová a obchodní strategie pro Autonova Brno, spol. s r.o.
Projekt „Marketingová a obchodní strategie ve společnosti Autonova Brno, spol. s r.o.“ (CZ)
Společnost Autonova Brno, spol. s r.o. je jedním z největších prodejců automobilů Škoda na Moravě. V roce 2007 se management společnosti rozhodl rozšířit nabídku o motocykly KTM a obrátil se na nás, abychom vytvořili marketingovou a obchodní studii odrážející aktuální stav na trhu s motocykly v rámci České republiky se zaměřením na nadstandardní a luxusnější značky, mezi které tyto motocykly a čtyřkolky patří. V rámci projektu jsme se hlavně zaměřili na

• efektivní využití vynaložených prostředků
• sledování jednotlivých aktivit s ohledem na jejich přínosy
• dlouhodobá extenzivně zaměřená koncepce
• postupný rozvoj systematicky řízený prodejními aktivitami
• intenzivní rozšiřování aktivního teritoria na úkor konkurence
• vybudování silného a stabilního partnera KTM
• zabezpečení komplexnosti služeb poskytovaných zákazníkovi
• vytvoření synergických efektů v rámci prodeje automobilů a motocyklů

Prostřednictvím metody „Mystery shopping“ byla provedena komplexní analýza definovaného prostředí se zaměřením na konkurenční prodejce i značky v rámci celé České republiky s důrazem na teritorium střední Moravy a východních Čech. Na základě této analýzy a ověření úspěšnosti dalších marketingových aktivit týkajících se motocyklů jsme připravili „Marketingový mix“ a návrh obchodního plánu pro rok 2008. Součástí studie bylo také vytvoření profilu „ideálního zákazníka“ a doporučení ověřených nákupních zvyklostí u této kategorie spotřebitelů. Byl navržen také projekt náběhu prodeje motocyklů a čtyřkolek KTM v souvislosti se specifickou sezónností tohoto zboží a rozvoj prodeje služeb v rámci servisní a poprodejní činnosti. Kontakt na zákazníka www.ktm-autonova.cz

 


 

Informační systémy

Zakázkový IS pro MAK, o.s.

Projekt „Dodávka informačního systému „MAKIS“ pro Moravskoslezský automobilový klastr, o.s.“ (CZ)
Moravskoslezský automobilový klastr o.s. (dále jen MAK) byl založen za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a exportní schopnosti propojených firem, podnikatelů a institucí působících v Moravskoslezském kraji. Posláním je rozvoj automobilového průmyslu v regionu tak, aby prostřednictvím silného odvětvového seskupení průmyslových podniků, vysokých škol, vědecko-výzkumných institucí a dalších subjektů privátního i veřejného sektoru byla zajištěna trvalá konkurenceschopnost regionálních subdodavatelů pro automobilový průmysl v České republice i v zahraničí.Jedním ze základních požadavků pro podporu náročných cílů bylo vytvoření vlastního informačního systému, který by tvořil jednotnou databázovou základnu pro všechny členy klastru. Proto bylo vyhlášeno v polovině roku 2007 výběrové řízení na dodavatele řešení v rámci projektu „Rozvoj Moravskoslezského automobilového klastru, o.s. (MAK) jako subdodavatelské základny pro automobilový průmysl“ jehož hlavními cíly bylo:

• Vytvoření databáze členů MAK se zaměřením na jejich zařazení mezi subdodavatele pro automobilový průmysl
• Vytvoření systému kvalitativního hodnocení členů klastru včetně jeho průběžného hodnocení a přizpůsobování potřebám finálních odběratelů
• Návrh systému elektronického řízení interních i externích poptávek
• Vytvoření databáze o  potřebách sdílených  služeb členů MAK

Naše společnost byla do tohoto výběrového řízení na základě referencí Národního registru poradců zpravovaného v té době Agenturou pro podporu podnikání a investic  CzechInvest  přizvána a na základě předložené nabídky, která nejvíce odrážela požadavky zadavatele, toto výběrové řízení vyhrála. V září zahájil náš tým složený z odborníků z oblasti automobilového průmyslu i informačních systémů práce na analýze a po odsouhlasení dokumentu Cílový koncept jsme koncem roku 2007 začali pracovat na vytvoření jedinečného informačního systému, jehož největší předností je adaptabilnost a rozšiřitelnost. Systém je postaven na silných aplikačních a databázových nástrojích společnosti Microsoft a s ohledem na požadavek absolutní dostupnosti byla využita technologie tenkého klienta. Systém dostal název MAKIS (Informační Systém Moravskoslezského Automobilového Klastru) a jeho zkušební provoz byl spuštěn v polovině roku 2008. Kontakt na zákazníka: www.autoklastr.cz

 


 

Školení

Školení MS Office pro Plastochem Brno, spol. s r.o.

Projekt „Dlohodobé školení zaměstnanců v rámci aplikací sady Microsoft Office pro Plastochem Brno, spol. s r.o.“ (CZ)
Začátkem roku 2007 vyhlásila společnost Plastochem Brno spol. s r.o. interní výběrové řízení na dodavatele dlouhodobého školení pro aplikace ze sady Microsoft Office. I přes konkurenci velkých školících firem jako jsou Gopas nebo PC Dir se nám podařilo díky individuálnímu přístupu toto výběrové řízení vyhrát a v květnu 2007 proběhla první část těchto školení zaměřená na aplikace Word, Excel, PowerPoint a vazby mezi Word a Excel. Zaměstnanci byli na základě vstupního testu rozděleni do dvou znalostních skupin, pro které byl připraven individuální školící program. Součástí školení byla také uživatelská dokumentace zpracovaná na základě konkrétního obsahu kurzu, pro každou skupinu samostatně, a výstupní test posuzující individuální zdokonalení účastníků. V srpnu roku 2008 proběhla druhá část školení zaměřená na nové zaměstnance a na další rozvoj účastníků kurzu z roku 2007. Společně se zadavatelem jsme si ověřili nespornou řadu výhod těchto individuálních kurzů oproti standardní nabídce typizovaných školení:

• individuální přístup k požadavkům zákazníka
• odborné posouzení úrovně jednotlivých zaměstnanců
• přizpůsobení rozsahu a délky konkrétních kurzů
• časová flexibilita, výběr termínů dle možností zákazníka
• prezentace praktických zkušeností s využíváním produktu
• možnost dlouhodobé individuální spolupráce

Předpokládáme, že i v příštím roce najdeme prostor pro další rozvoj znalostí zaměstnanců společnosti Plastochem Brno, spol. s r.o. Kontakt na zákazníka www.plastochem.cz

 

  • Napište nám

    Vaše jméno (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)

    Předmět

    Vaše zpráva