Jedná se o jednu z nejdůležitějších činností v rámci realizace projektu. Na schopnostech a zkušenostech Projektového Manažera závisí ne zcela výjímečně i úspěšnost celého projektu. Z toho důvodu jsme vytvořili na základě zkušeností z realizovaných projektů naši vlastní projektovou metodologii „10 S“ – „Ten steps“. Metodologie „10:S“ zahrnuje 10 fází projektu:

 1. Definice požadavků
 2. KickOff meeting
 3. Analýza a návrh řešení – Cílový koncept
 4. Odsouhlasení cílového konceptu
 5. Vývoj a testování
 6. Implementace systému
 7. Školení
 8. Akceptace
 9. Zahájení produktivního provozu
 10. Asistence

 

Cílem metodologie je bezproblémové vedení projektu směřující k efektivnímu využívání vlastních i cizích zdrojů, přičemž je nutno plně uspokojit definované požadavky zadavatele vycházející z aktuálních potřeb. Výsledkem projektu pak musí být informační systém, jehož vlastnosti jsou ověřeny a jsou v souladu s Cílovým konceptem. Nedílnou součástí metodiky „10:S“ je také Řízení změn a Řízení rizik.

 

Přínosy metodologie v rámci projektu:

• dodržení časového rámce
• dodržení požadovaného rozsahu
• dodržení plánovaného rozpočtu
• definované podmínky předání

 

Nepřímé přínosy po předání systému do produktivního provozu:

• zefektivnění procesů podporovaných informačním systémem (IS)
• úspory nákladů plynoucích z nasazení IS
• efektivnější řízení hlavního procesu
• jednoduchý přístup k datům, možnost nasazení Business Inteligence
• zlepšení ekonomických ukazatelů
• rychlejší rozvoj společnosti

 • Napište nám

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Předmět

  Vaše zpráva