Poslední šance jak získat dotace z EU na nákup technologií!

Pokud se zajímáte o možnost získat dotaci z EU na nákup technologií ještě v tomto programovacím období (2007 – 2013), máte nyní poslední šanci. V červnu vyhlásí MPO poslední výzvu programu Rozvoj s těmito parametry:

 1. Příjem Registračních žádostí: 16.6.2014 – 16.7.2014
 2. Příjem Plných žádostí: 16.6.2014 – 31.7.2014
 3. Dotace: malá firma 45 %, střední firma 35 %
 4. Minimální výše dotace: 1 mil. Kč; maximální výše dotace: 30 mil.
 5. Termín realizace: do 31.8.2015
 6. Významné rozšíření dotčených regionů
 7. Udržitelnost: malá firma 3 roky, střední firma 5 let

Více informací na dotace@axinfo.cz.


Máte správně evidovaný SW?

Protipirátská organizace BSA pokračuje v masivním tažení proti nelegálnímu užívání SW v malých, středních i velkých firmách. Pro vytipování vhodného hříšníka se využívají různé metody (konkurenční boj, nahlášení propuštěného zaměstnance nebo nespokojeného zákazníka), ale všechny směřují k tomu, aby byl odhalen nelegální SW na firemních počítačích. A je úplně jedno, jestli se toto programové vybavení využívá k podnikatelským aktivitám společnosti nebo jestli někteří zaměstnanci si nainstalují SW k soukromým účelům. Prostě firma (její vedení) je zodpovědna za to, co se nachází v adresářích vlastních počítačů. Pokud budeme vycházet z informace, že průměrné odškodné za nelegální užívání programového vybavení je 240 tisíc korun na firmu, má být osloveno cca 20 tisíc firem a cca 40% SW je nelegálního, tak si každý rychle spočítá, že do kasy „Ochranného svazu autorského“ spadne do konce roku nějaký miliónek. A mohou to být i naše peníze!
Dále je potřeba si uvědomit, že SW kupujeme na základě autorského zákona, ne obchodního zákona, a že v případě odhalení nějakých najasností není povinností autora díla (programového vybavení) prokázat nelegálnost užívání, ale že je naší povinností prokázat legálnost nabytí SW (neplatí presumpce neviny!). Takže v případě neschopnosti prokázat, jak jsme k nainstalovaným programům přišli, platí, že je využíváme nelegálně a tudíž musíme za ně (znovu) zaplatit pořizovací náklady a jako třešničku na dortu ještě uhradíme pokutu, která může představovat až 1,5 násobek pořizovacích nákladů. Určitě to není levná záležitost a v případě menší firmy nebo velkého množství programů mohou být tyto náklady likvidační.

Nejdůležitějším dokladem při prokazování legálního užívání software je doklad o nabytí. Tento doklad je rovněž důležitý pro finanční úřady, softwarové audity, stejně jako doklad pro nákup upgrade, dokoupení záložních médií či reklamaci. Kromě nabývacího dokladu by uživatelé měli uchovávat licenční smlouvy (v případě produktů dodávaných s tištěnou smlouvou) a certifikát autentičnosti (Certificate of Authenticity). Doporučujeme také ponechat si originální instalační media. U OEM produktů rozhodně nestačí faktura s textem „Počítač … se software v celkové ceně …“ Vždy je třeba žádat na dokladech specifikaci, o jaký software se jedná – viz níže. Rovněž faktury s textem „Programové vybavení v ceně …“ nelze za nabývací doklad považovat. Od 1. června 1999 je kromě faktury nezbytným dokladem při prokazování legálního užívání OEM software certifikát autentičnosti.

Za nabývací doklad mohou být považovány následující doklady:

• Faktura
• Darovací smlouva
• Prohlášení prodejce nebo dodací list

Náležitosti nabývacího dokladu:

• Jasná identifikace dodavatele a odběratele
• Datum nabytí
• Specifikace produktu:
• Název produktu
• Verze produktu
• Jazyková mutace
• Počet nabytých licencí
• Podpis nebo podpis a razítko

O softwaru je dále také třeba řádně účtovat (krabice, OEM SW) a nabývací doklady je třeba archivovat dle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Spolu s nabývacími doklady doporučujeme archivovat i licenční smlouvy.

Pokud budete potřebovat radu nebo pomoc, můžete se na nás obrátit, máme odpovídající kompetence (certifikát1, certifikát2)

 


Umíte „řídit“ své obchodní příležitosti?

Ti z Vás, kteří pracují na obchodní pozici v zahraničních firmách určitě ví, o čem hovořím. I já, když jsem zastával tuto pozici, tak jsem pořád slýchával: „Dobrý obchodník prodá své zboží tehdy, když chce on, a ne, když mu to dovolí zákazník“.Částečně je to pravda a částečně ne. Když se na to podíváme ze strany zákazníka, tak musí být splněny určité předpoklady, aby si výrobek, technologii nebo službu koupil:

• musí ji potřebovat – schválený záměr
• musí mít zajištěno financování – schválené investice
• musí vědět, kdy ji bude potřebovat – schválený harmonogram

Když se na to podíváme ze strany dodavatele, tak musí být také splněny určité předpoklady:

• musí mít, co nabídnout – odsouhlasené řešení
• musí mít optimální cenu – poměr cena/výkon
• musí být připraven realizovat dodávku v termínu – odsouhlasený harmonogram

Pokud jsou splněny tyto základní předpoklady, pak realizace dodávky je plně v rukou dodavatele řešení. Pro projektové zakázky a implementaci informačních systémů připravila naše společnost obecný model, který řeší řízení a sledování obchodní příležitosti od projevení prvotního zájmu až po podpis smlouvy a zahájení projektu realizace.

Jedná se o tři fáze řízení obchodních příležitostí:

• marketingová
• předprodejní (presales)
• prodejní

Marketingová fáze obchodní příležitosti
Tato fáze se dělí podle systému oslovení potenciálního zákazníka na hromadné nebo idividuální oslovení.

Předprodejní fáze obchodní příležitosti – kvalifikace zájmu
Podmínkou, aby se z potenciálního zákazníka stal „Zájemce“, je jeho aktivní zájem o službu nebo výrobek, který firma nabízí. V této fázi je důležité zjistit, zda naše nabídka odpovídá rámcovým požadavkům „Zájemce“ a zda jeho možnosti jsou v souladu s charakteristikou našeho zákazníka (jedná se o definování základních parametrů, které by měl náš zákazník splňovat – segment trhu, velikost, forma vlastnictví….).
V rámci této fáze je nutno se zaměřit na tyto oblasti:

• definice požadavků
• důvody nákupu
• rozhodovací pravomoci
• vhodnost výrobku nebo služby
• časový horizont

Prodejní fáze obchodní příležitosti
Dále se dělí na tyto fáze:

• specifikace příležitosti (20%)
• návrh řešení (40%)
• odsouhlasení nabídky (60%)
• podpis smlouvy (80%)
• realizace dodávky (100%)

Procenta v závorce uvádějí orientační pravděpodobnost dodávky a slouží pro výpočet obchodního plánu.

V případě, že se obchodní příležitost nezrealizuje, máme tyto fáze:

• prohra s konkurencí
• odložení termínu realizace
• neschopnost nabídnout řešení
• neschopnost zákazníka rozhodnout

 


Znáte svůj „Office“?

Myslíte si, že je to špatná otázka? Přesvědčíme Vás, že tato otázka je na správném místě …

• většina uživatelů Microsoft Office využívá pouze 20 % funkcí, které jsou v nabídce
• používání šablon uspoří až 50 % času při tvorbě nového dokumentu
• pouze 15 % firem má vlastní design dokumentů, které jsou určeny zákazníkům
• jednotný vzheld firemních dokumentů má pozitivní vliv na loajalitu zaměstnanců

Co s tím? Máme pro Vás řešení! A záleží jen na Vás, jak si školení naplánujete. Vše je individuální!

Sami si stanovíte:

• počet účastníků (2 – 10 účastníků)
• rozsah a náplň (MS Office 2010, všechny nebo jen některé aplikace – Word, Excel)
• odborná úroveň (začátečníci, pokročilí, speciální požadavky)
• specifické zaměření (obchod, administrativa, management)
• délka (1 – 4 dny)
• den v týdnu (pondělí až sobota)
• termín (v době od 8.00 do 20.00 každý den, 4hodinové bloky)
• místo (v naší učebně nebo kdekoliv u Vás – „Mobilní počítačová učebna“)

A co pro to můžete udělat? Zatelefonovat na číslo +420 577 622 819 nebo napsat e-mail na adresu obchod@axinfo.cz a tam zjistíte další podrobnosti.

 • Napište nám

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Předmět

  Vaše zpráva