Jaké služby nabízíme?

Jedná se o „balíček služeb a podpůrných programových prostředků“, které slouží k uspokojení potřeb zákazníka a řeší nějaký konkrétní nedostatek nebo problém, který jej limituje v rámci jeho hlavního hodnototvorného procesu.

 

Co je výsledkem naší činosti?

Výsledkem naší činnosti je nasazení libovolného produktu, což zahrnuje všechny činnosti související s nalezením, odstraněním a vyřešením konkrétního nedostatku nebo problému a jehož výsledkem je kvalitativní nebo kvantitativní zlepšení hodnototvorného procesu s prokazatelnými výsledky v rámci určitého časového období.

 

Jaké části má nasazení produktu?

• Analytická část
• Návrhová (projekční) část
• Realizační (implementační) část
• Poimplementační (vyhodnocovací) část

 

Rozbor jednotlivých částí

 1. Analytická část zahrnuje tyto oblasti:
  analýzu stávajících procesů, analýzu informační infrastruktury, personální audit
 2. Návrhová (projekční) část zahrnuje tyto oblasti:
  celkovou koncepci řešení, návrh řešení na úrovni jednotlivých business procesů, návrh vhodného informačního systému, který bude zajišťovat dostatečnou podporu těchto procesů, návrh vhodné IT infrastruktury (HW, doplňkový SW, komunikace) pro provoz systému, návrh organizační struktury pro pokrytí potřeb zadávaní a vyhodnocování informací, návrh hodnotících kritérií a stanovení periody pro vyhodnocování přínosů, návrh investičních a provozních nákladů minimálně na 3 roky
 3. Realizační (implementační) část zahrnuje tyto oblasti:
  nastavení (parametrizace) systému, vytváření programových úprav na základě specifických požadavků uživatele, migrace (transformace) již existujících dat, integrační testy pro ověření plné funkcionality systému, školení uživatelů (klíčových i běžných), tvorbu pracovních postupů, uvedení systému do produktivního provozu
 4. Poimplementační (vyhodnocovací) část zahrnuje tyto oblasti:
  plánovanou podporu provozu systému na základě podepsané SLA (Service Level Agreement) smlouvy, každodenní podporu formou HelpDesk nebo HotLine služby, plánovaný nebo spontánní rozvoj systému, pravidelné vyhodnocování přínosů řešení na základě předem definovaných kritérií, roční audit systému s ohledem na rozvoj a potřeby organizace

 

Každá část obsahuje konkrétní činnosti, které jsou specifikovány na základě aktuálního stavu firmy a s ohledem na konkrétní požadavky zadavatele.

 


Mapa Stránek

 • Napište nám

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Předmět

  Vaše zpráva